Приємної прогулянки, Шановні гості!!!

НОВИНИ

  


   В 2020 році  Національний історико-культурний заповідник «Качанівка» в співпраці з Іриною Годуновою, членкинею Національної спілки художників України презентували авторську виставку-продаж «Пори року в Качанівці». Концепт даної виставки полягає у розкритті принад Качанівки в різні пори року. Щоб кожен відвідувач в незалежності від часу приїзду до Качанівки зміг на полотнах цієї художниці знайти свою улюблену пору року в цій садибі. Проект мав успіх, тому цілком закономірно стало його продовження в форматі оновленої виставки в 2021 році. До нового сезону Ірина Георгіївна підготувала нову добірку своїх полотен з пейзажами качанівської садиби. Кожна пора року представлена на виставці, кожна із них знайде свого поціновувача. Тож відвідувачі зможуть і далі отримати естетичне задоволення від споглядання Качанівки через призму різних пір року з полотен цієї талановитої художниці.   

  


  З 2 липня 2021 року в Національному історико-культурному заповіднику «Качанівка» розпочинає роботу виставка сучасного іконопису. Ірина Годунова презентує 31 твір сакрального живопису в качанівському палаці.
  


          17 грудня 2021 року Національний історико-культурний заповідник «Качанівка» провів реекспозицію постійно діючої виставки «Меморальна кімната В.І. Штернберга» авторським копіями члена спілки художників України Ірини Годунової на картини Штернберга.

ВАЖЛИВО !!!

---

ВИПАДКОВЕ ФОТО

--- Качанівськи читання

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Національний історико-культурний заповідник «Качанівка» запрошує бажаючих до участі в роботі VІІІ Качанівських читань, в рамках яких 25 – 26 серпня 2022 року відбудеться наукова конференція «Садиба: генезис в часі і просторі», присвячена 40-річчю заснування Національного історико-культурного заповідника «Качанівка» (1981-2021) та  250-річчю заснування качанівської садиби (1772-2022)

Напрямки роботи читань:

1.Історія садибних гнізд та їх власників

2.Актуальні проблеми збереження  та реставрації історико-культурної спадщини 

3.Музеєфікація садиб

4.Історіографічні дослідження та джерелознавча база садибознавства

5.Мистецтво в садибі, садиба в мистецтві

6.Архітектура і садово-паркове будівництво – складові садибного простору

7.Регіональні особливості господарської моделі садиби

8.Садиба з радянського часу і до наших днів

9.Садиба в туристичному аспекті 


Форма участі: очна та заочна (дистанційна)

Вимоги до оформлення статей:

1.Обсяг статті до 10 сторінок (форматом А- 4, 14 кеглем з інтервалом 1,5, шрифтом Times New Roman, поля з усіх боків – 20 мм) українською, російською та англійською мовами

2.Посилання в тексті супроводжувати цифрами в квадратних дужках, наприклад: [3, 5], список літератури і джерел подавати в кінці тексту

3.Текст статті повинен бути вичитаний!!!

4.Максимальна кількість ілюстрацій (малюнків, світлин), таблиць, схем, діаграм тощо – до 8-ми позицій окремим файлом кожна. Підписи зображень – по списку окремим файлом 

5.Інформацію про автора (авторів) подавати перед заголовком дослідження без скорочень за алгоритмом: прізвище, ім’я (повністю), по батькові (повністю); науковий ступінь, вчене звання; посада й місце роботи – обов’язково (для непрацюючого пенсіонера – науковий фах); електронна адреса (за відсутності такої вказати поштову адресу); телефон (обов’язково).

6.За підсумками читань буде видано черговий збірник матеріалів конференції

7.Заявки для участі подавати до 01 липня 2022р. Тексти доповідей в електронному варіанті просимо надсилати до 0серпня 2022 року на e-mail:010382ts@gmail.com; kachanіvka.nikz @gmail.com з позначкою «Читання»

           Контактні телефони: 0984296486, 0631209714 – Тарас  Шевченко, заступник по науково-дослідній роботі; 0969633708, 0635959522 – Інна Шевченко, учений секретар

           Адреса оргкомітету: 16735, НІКЗ «Качанівка», с. Качанівка, вул. Глінки, 1, Прилуцького р-ну Чернігівської обл.

Оргкомітет

Заявка

на участь в роботі VІІІ Качанівських читань

«Садиба: генезис в часі і просторі»

(25-26 серпня 2022 р.)

Прізвище, ім’я та по батькові


Тема доповіді


Науковий ступінь, наукове звання


Місце роботи (повне та скорочене)


Посада, кафедра (без скорочення)


Поштова адреса


Телефон мобільний


Е-mаіl


Форма участі (очна/заочна)


Необхідне обладнання для презентації доповіді (так/ні)


АвторизаціяУ цей день

Українське ділове мовлення. Календар свят

Друзі