Приємної прогулянки, Шановні гості!!!

НОВИНИ

  


  Проєкт веломаршрут «Від парку до парку» реалізується у рамках грантової програми «КультураТуризмРегіони» Парафіївською ТГ у партнерстві з національним історико-культурним заповідником «Качанівка» та Державним дендрологічним парком «Тростянець» НАН України за фінансової підтримки від Українського культурного фонду та  Державного агентства розвитку туризму України.
  


  8 червня 2021 року Національний історико-культурний заповідник «Качанівка» презентував виставку графічних робіт ХХІ ст. «Серед дерев Качанівки» художниці Наталії Алексенко (Київ). 

  


           Національний історико-культурний заповідник «Качанівка» підтримує розгляд законопроєктів Міністерства культури та інформаційної політики про протидію хаотичній забудові, зареєстрованих на сьогодні у Верховній Раді України, зокрема, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання руйнуванню та знищенню нерухомої культурної спадщини (№ 4561), про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за руйнування і знищення нерухомої культурної спадщини та порушення традиційного характеру середовища (№ 4562).

ВАЖЛИВО !!!

---

ВИПАДКОВЕ ФОТО

--- Качанівські читання

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ


ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Національний історико-культурний заповідник «Качанівка» запрошує до участі в VІІ Качанівських читаннях, в рамках яких 20-21 серпня 2020 року відбудеться наукова конференція «Садиба: генезис в часі і просторі», присвячена 250-річчю заснування качанівської садиби (1772-2022)

Напрямки роботи читань:

1.Історія садибних гнізд та їх власників

2.Актуальні проблеми збереження та реставрації історико-культурної спадщини 

3.Музеєфікація садиб

4.Історіографічні дослідження та джерелознавча база садибознавства

5.Мистецтво в садибі, садиба в мистецтві

6.Архітектура і садово-паркове будівництво — складові садибного простору

7.Регіональні особливості господарської моделі садиби

8.Садиба з радянського часу і до наших днів

9.Садиба в туристичному аспекті 

Форма участі:

1.Очна:усні доповіді, публікації статей

2.Заочна: публікації статей

3.Вільний слухач

Вимоги до оформлення статей:

1.Обсяг статті 7-10 сторінок форматом А- 4, 14 кеглем з   інтервалом 1,5, шрифтом Times New Roman

2.Посилання в тексті супроводжувати цифрами в квадратних дужках, наприклад: [3, 5], список джерел подавати в кінці тексту

3.Текст доповіді повинен бути вичитаний!!!

4.Максимальна кількість ілюстрацій (малюнків, світлин), таблиць, схем, діаграм тощо не повинна перевищувати 8 позицій.

5.Інформацію про автора (авторів) подавати перед заголовком дослідження без скорочень за алгоритмом: прізвище, ім’я (повністю), по батькові (повністю); науковий ступінь, вчене звання; посада й місце роботи — обов’язково (для непрацюючого пенсіонера — науковий фах); електронна адреса (за відсутності такої вказати поштову адресу); телефон (обов’язково).

6.Оргкомітет планує випуск збірника матеріалів після проведення конференції

7.Тексти доповідей в електронному варіанті просимо надсилати до 01 липня 2020 року на e-mail:010382ts@gmail.com; kachanіvka.nikz @gmail.com з позначкою «Читання»

          Проїзд — за власний рахунок учасників конференції, проживання — 100 грн./доба, харчування — за рахунок приймаючої сторони. Організаційний внесок — 200 грн.


          Контактні телефони: 1.0984296486, 0631209714 — Шевченко Тарас Михайлович, заступник по науково-дослідній роботі      2.0969633708, 0635959522 — Шевченко Інна Миколаївна, учений секретар
АвторизаціяУ цей день

Українське ділове мовлення. Календар свят

Друзі